Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

נוודים דיגיטליים מדברים - #dntalks ep03

פרק מספר 3 של 'נוודים דיגיטליים מדברים'.

והפעם, משחק תפקידים, אני יושב על כסא האורח, ונעם - את מושב המארחת.

נעם גיראס, סטודנטית לאנתרופולוגיה, מראיינת אותי על החווייה והוויה האישית והחברתית, יחד עם השינויים הכרוכים בלהיות נווד דיגיטלי.

כחלק מהמחקר שלה, נעם מנסה לפענח את המציאות כפי שנוודים דיגיטליים רואים אותה, מתוך נקודת המבט שלה - כמי שאינה נוודת דיגיטלית בעצמה.

אני התעוררתי ב-4 בבוקר בשביל הראיון הזה. היה כדאי.

איפה דין?

נמרוד דין קיכל כאן. מאז 2014 אני חסר בית. מבחירה. נווד אשר מסתובב ברחבי העולם, מכיר אנשים, מגלה מקומות, ולוכד את הרגעים האלו בתמונות.

איפה דין?